ДААДАР I
/ хуучирсан /

1. Хоёр өнгийн утсаар нэхсэн бөс: даадар хамбан дээл (хоёр өөр өнгийн утсаар алаглуулан нэхсэн хамбан дэлгэрэнгүй...


2. Эрээн, алаг.

Ижил үг:

ДААДАР II:

даадар овог-Архангай аймгийн Цахир суманд даадар овогтой бүлэг хүмүүс бий. Тэд даадар гэдэг үгийг хангарьд төрлийн шувууны нэр гэж ярилцдаг.

Даадар даадар шувуу нь далавчин дээрээ тамгатай Далай ламын шавь нар хэлэн дээрээ тамгатай гэсэн хэлц байдаг Тайлбарыг Даадар овогт Долгорын Нүрэнзэдгомбо оруулав.

Зочин 2016-12-26 10:28:47