ДААГДАШГҮЙ II

Бэрх хэцүү - Даагдашгүй зовлон элээсэн үрчгэр нүүрт өвгөн бөхийн суух мэт харагдана. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал.