ДААГДАШГҮЙ III

Давагдаж дийлдэшгүй, хийж баршгүй: даагдашгүй зовлон (давж гэтлэх, салж ангижрахад бэрх хэцүү зовлон) дэлгэрэнгүй...