ДААГИУЛАХ

1. Даргитал буцалгах;


2. Усны ширүүн урсгалаас шуугьсан чимээ гарах;
3. Туурайн төвөргөөн хадаах - Жороо хүрнээрээ даагиулсаар төдхөн болзоот газраа хүрэв. “Цог” дэлгэрэнгүй...