ДААГДАХ II

Өвчинд нэрвэгдэх, хөл гар өвдөх: гар үл даагдах (гар мэдээгүй болох, гар хүнд болсон мэт санагдах) дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ДААГДАХ I

ДААГДАХ III