ДААГА II

1. Тоононы доторх бөгтөрдүү хэлбэртэй бэхэлгээ болгосон хөндлөн хэгээс мод: тоононы даага (тоононы дэлгэрэнгүй...


2. Толгой талыг нь холбосон хоёр унь: унины даага (богино, хугархай унийг бүтэн унинд дагуулж нийлүүлэн баглаж тогтоосон нь);
3. Хөндлөвч, ялуу: эргэнэгийн даага (эргэнэгийн хөндөл мод);
4. Хэлхээ холбоо бүхий зүйл: дааган дэл (үргэлжлэн цуварсан хадтай толгод), дааган нуур (газар доогуур болон дээгүүр дэлгэрэнгүй...
тоононы даага тоононы хэгээс мод
унины даага богино, хугархай унийг бүтэн унинд дагуулж нийлүүлэн баглаж тогтоосон нь
эргэнэгийн даага эргэнэгийн хөндөл мод
дааган дэл үргэлжлэн цуварсан хадтай толгод
дааган нуур газар доогуур болон дээгүүр усны судлаар холбогдсон хоёр нуур, холбоо нуур
дааган хомоол хялгасаар холбогдсон хоёр хомоол үүнийг унага ихэрлэнэ хэмээн бэлгэдэж ханын толгойноос өлгөнө
Ижил үг:

ДААГА I