ДААГАНЦАР :
/ амьтан /

алаг дааганцар (алаг өнгөтэй нэг зүйл молтогчин туулай).