ДААГАРХУУ

1. Даагатай төстэй;


2. Бие жижиг давжаа адуу: даагархуу адуу (давжаа адуу).