ДААГДАМГҮЙ

1. Хүч хүрэмгүй, маш хүнд: өргөж даагдамгүй (өргөхөд хүч хүрэмгүй хүнд) - Үе үе нүд нь анилдан дэлгэрэнгүй... Л.Дашням. Бурхантын цэцэг;


2. Бат бэх, хатуу: даагдамгүй бүлх (зажлахад дийлдэмгүй хатуу бүлх), хөрөөнд даагдамгүй (хөрөөнд дийлдэмгүй дэлгэрэнгүй...
өргөж даагдамгүй өргөхөд хүч хүрэмгүй хүнд
даагдамгүй бүлх зажлахад дийлдэмгүй хатуу бүлх
хөрөөнд даагдамгүй хөрөөнд дийлдэмгүй хатуу