ДААГАЛАХ II

Маш дотно үерхэх, салалгүй найзлах: хүүхэд даагалах (хүүхдүүд дотно үерхэх).

Ижил үг:

ДААГАЛАХ I