ДААВАР II

1. Намаг, балчиг;


2. Ус, чийг нэвчдэг шавартай газар: даавар газар (ус, шавар намаг ихтэй газар);
3. Юмны өнгөнд ус, чийг, тос зэрэг нэвчиж, даах явц байдал.

Ижил үг:

ДААВАР I

ДААВАР III

ДААВАР IV