БУУЛГАЛ II
/ зурхай /

Баяслын дээр хөдлөл давхацсан хүллийн нэр.

Ижил үг:

БУУЛГАЛ I