БУУЛГАХ I

1. Юмыг байрнаас нь доошлуулах, доош тавих: ачаа буулгах (ачаа дээрээс доош зөөх, газарт тавих), дэлгэрэнгүй...


2. Албан тушаалаас огцруулах: ажлаас буулгах (а. Ажлаас халах; б. Тэтгэвэрт нь гаргах);
3. Цалин хөлс зэргийг өгөх: цалин буулгах (ажлын хөлсийг тавин олгох), шагнал буулгах (шагнах);
4. Дээд газраас зарлиг тушаал гаргах: зарлиг буулгах (зарлиг болгох нь), лүндэн буулгах (лүндэн айлтгах);
5. Хямдруулах: үнэ буулгах (үнийг хямд болгох);
6. Ямар нэгэн газарт түр буюу удаан хугацаагаар оршин суулгах: нүүлгэж буулгах (буйр сэлгэх), буудалд буулгах дэлгэрэнгүй...
ачаа буулгах ачаа дээрээс доош зөөх, газарт тавих
шатаар буулгах шат ашиглан ачааг доошлуулах
мөндөр буулгах ямар нэгэн зүйлээр зай завсаргүй шидэх, чулуудах
ажлаас буулгах а. Ажлаас халах; б. Тэтгэвэрт нь гаргах
цалин буулгах ажлын хөлсийг тавин олгох
шагнал буулгах шагнах
зарлиг буулгах зарлиг болгох нь
лүндэн буулгах лүндэн айлтгах
үнэ буулгах үнийг хямд болгох
нүүлгэж буулгах буйр сэлгэх
буудалд буулгах буудалд байрлуулах
бэр буулгах хүүдээ эхнэр авч өгөх, гэрлүүлэх
цэрэг буулгах цэргээ амруулах
буулгах цанх хааны хаалганы хоёр этгээдэд босгосон морьтой хүнийг мориноос буулгах тэмдэгт чулуу