БУУЛГАХ II

1. Хөрвүүлэх, хуулж бичих: цаасан дээр буулгах (цаасан дээр хуулж бичих) - Ноотыг нь эмхэлж, ном дэлгэрэнгүй... Д.Цэдэв. Айргийн амт;


2. Хувилж олшруулах: зураг буулгах (хальснаас зургийг цаасанд буулгах), буулгах бичиг [хуучирсан] (бичиг журамлан бичиж авцгаах), дэлгэрэнгүй...
цаасан дээр буулгах цаасан дээр хуулж бичих
зураг буулгах хальснаас зургийг цаасанд буулгах
буулгах бичиг бичиг журамлан бичиж авцгаах
буулган бичих айл шалгах ардын бичсэн эвхмэлийг өөр дэвтэрт улаан бийрээр сийрүүлж бичих хэргийг хамааруулах газар
буулган бичигч түшмэл

манж хятад бичгийг буулган бичих түшмэл; шалгалтын хороонд мөнхүү энэ түшмэл байжээ

буулгаж зарлах гэр уламжлагч нарын олон явдлын яамнаас зарлаваас зохих хэрэг зүйлийг сийрүүлэн гаргаж олон мужид уламжлан зарлах хэргийг барих газар