БУУЛГАМАЛ

1. Бичиг бичээсийг цаас зэрэг өөр зүйлд хуулбарлан үлдээсэн байдал: буулгамал бичиг (хуулбар бичиг);


2. Дуураймал.