БУУЛГАТАЙ

Буулга бүхий: буулгатай үнээ (буулга хөллөсөн үнээ).