БУУЛГАТ II:
/ амьтан /

буулгат хөмрөг (Европ, Азид тархсан нүүдлийн шувуу).

Ижил үг:

БУУЛГАТ I