ХӨХӨЛДЭЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хөх бух: хөхөлдэй шувуу (хөх бух шувуу).