ХУДААЛАХ III
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Ор тас нуух, олдохгүй газарт хийх: сураггүй худаалах (ор сураггүй нуух);


2. Хургах: айлд худаалах (айлд хургах, хоргодох).

Ижил үг:

ХУДААЛАХ I

ХУДААЛАХ II