ХУХАЛГА II
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хоолойн хөг. 

Ижил үг:

ХУХАЛГА I