ХАЛИМ III
/ нутгийн аялгуу /

барга Элстэй газар малтсан тохойноос давахгүй гүехэн худаг.

Ижил үг:

ХАЛИМ I

ХАЛИМ II

ХАЛИМ III