ХҮЙЛЭХ III
/ нутгийн аялгуу /

буриад Цугларах, овоорох, бөөгнөрөх: хүйлэн нисэх (цугларан нисэх) - Хүлгийн унагад дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ХҮЙЛЭХ I

ХҮЙЛЭХ II