ХУХАЛГА I
/ нутгийн аялгуу /

буриад Нугарал - Хухалгаа цөхөж билээ, хойш урагшаа цөхөрч билээ. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.

Ижил үг:

ХУХАЛГА II