ХӨХРҮҮ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Хөөрүү: хөхрүү онгироо хөвгүүн (хөөрүү онгироо хөвгүүн);


2. Бардам: хөхрүү хөвсөргөн (бардам хөвсөргөн).