ХӨШӨӨТӨХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Нуухтах: нүд хөшөөтөх (нүд нуухтах).