ХУВСАР
/ нутгийн аялгуу /

буриад Годон ширдэг - Адууны болон хонины годнуудыг гоёон зүүж оёсон годон ширдгийг хувсар гэдэг. дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.