ХӨЦӨӨ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Чонын ав, хоморго: хөцөөд явах (ан хоморгод явах), хөцөөд бэлтгэх дэлгэрэнгүй...