ХАЙЧЛУУР III
/ нутгийн аялгуу /

үзэмчин Өөдөс.

Ижил үг:

ХАЙЧЛУУР I

ХАЙЧЛУУР II: