АЛМАНЦАГ
/ амьтан /

Мазаалайн зулзага - Ес дэх арай бага сөнгөөс нь ертөнцөд ховор алманцаг мазаалай залгилна. дэлгэрэнгүй...