АЛМАРАХ

Дадсан сурсан зүйлийг орхих, явдал цалгай, задгай болох.