АЛС II:

алс булс (а. Үр ач нараа алагчлан хайрлах байдал; б. Аливаа зүйлд шуналтай, нэг талаас нь хандах; в. дэлгэрэнгүй...

алс булс а. Үр ач нараа алагчлан хайрлах байдал; б. Аливаа зүйлд шуналтай, нэг талаас нь хандах; в. Бөхийн тонгорох мэх
алс булс өршөөх хэн нэг хүнд бусдаас онцгойлон хүндэтгэл, өршөөл үзүүлэх
Ижил үг:

АЛС I