АЛСЛАГАА

Алслах үйлийн нэр, ахсалж, алгассан явдал.