АЛСЛАХ

1. Алс болох - Хандгай зугтан бүр алслан одно. Ж.Дамдин. Буурал анчны тэмдэглэл., алслан дэлгэрэнгүй... (улам бүр алс хол болох);


2. Алгасах - Тэмээ жил алсалж ботголдог. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж;
3. Морь нуруугаар хоёр тийш бүтэн эргэх, хөрвөх - Сайн морь алсалж хөрвөөдөг. И.Дамбажав. Монгол үгийн дэлгэрэнгүй...