АЛСЛАЛ

Алслах үйлийн нэр: хэдэн арван жилийн алслал (хэдэн арван жил явж хүрэх хол зай).