АЛСЛАГДАХ

Алс байх; алс болох - Ард нь нөгөөдүүл дэс дараагаараа цуврах боловч явах тусмаа алслагдан хоцорсоор нэг мэдэхэд дэлгэрэнгүй... Д.Намдаг. Хөгшин чоно ульсан нь., төвөөс алслагдах (төвөөс хол орших), хотоос алслагдах (хотоос зайдуу орших).

төвөөс алслагдах төвөөс хол орших
хотоос алслагдах

хотоос зайдуу орших