АЛСДАХ

Хоорондын зай хэтэрхий хол байх, хэтэрхий алс хол орших, алс хол учир зохисгүйдэх: нутаг алсдах дэлгэрэнгүй...