АЛМАРАД
/ ургамал /

Нэг буюу олон наст ургамал. Ороонго ургамлын төрөл, шаравтар улаан өнгөтэй, идэхэд хүүрэг бөгөөд амттайхан, дэлгэрэнгүй...