ХАЙРМАГ III
/ нутгийн аялгуу /

барга Чулуу шиг хатуу цасан бөмбөг.

Ижил үг:

ХАЙРМАГ I

ХАЙРМАГ II