ХАЙРМАГ II

Үйрмэг хайр чулуу, хайрга элс.

Ижил үг:

ХАЙРМАГ I

ХАЙРМАГ III