ХАЙРСЛАХ

1. Юмны хайрсыг нь арилгах, хусах: загас хайрслах (загасыг хайрснаас нь салгах);


2. Юманд хайрс шигтгэх: эмээл хайрслах (эмээлд хайрс шигтгэх).

загас хайрслах загасыг хайрснаас нь салгах
эмээл хайрслах эмээлд хайрс шигтгэх