ХАЙРУУ

Хайрч дааруулдаг - Буриадын төлөөлөгчид хөхөө өвлийн хүйтэн, хөр цасны хайрууд холын хол аяныхаа замыг туулсаар дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Үүрийн цолмон., хүйтэн хайруу өвөл (хүйтэн өвөл).

хайруу өвөл хүйтэн өвөл