ХАЙРУУЛАХ II

Моринд өшиглүүлэх; хайрагдах - Дорж гуай олмоо татаж байгаад хашин хээр мориндоо хайруулав. дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХАЙРУУЛАХ II