ХАЙРЦАГ

1. Эд юмс агуулах, хадгалах гол төлөв дөрвөлжин хэлбэртэй жижгэвтэр сав - Мандхай хааныг явсны дараа хавтагыг дэлгэрэнгүй... Ш.Нацагдорж. Мандхай цэцэн хатан., модон хайрцаг (модоор хийсэн жижгэвтэр дөрвөлжин сав), сонгуулийн хайрцаг (сонгуулийн хуудсаа бөглөсний дараа хийх битүүмжилсэн сав), үйлийн хайрцаг (зүү утас хийх жижгэвтэр дөрвөлжин сав), хүхээ хайрцаг (бууны хүхээ), шуудангийн хайрцаг (захиалсан сонин хэвлэл болон ирсэн захидал зэргийг хийдэг сав), чүдэнзний хайрцаг (чүдэнз агуулах сав), хайрцаг сав [хоршоо] (а. Юм агуулах зүйл; б. [яриа] Шарилын авдар, авс);


2. Багавтар нэг хайрцагт агуулсан зүйлийг төлөөлөн нэрлэсэн нь: хайрцаг тамхи (нэг хайрцагт савласан тамхи), хайрцаг дэлгэрэнгүй... (нэг хайрцагт багтаасан чүдэнз);

3. [шилжсэн] Төрх, хэлбэр: хайрцаг сайтай морь (хэлбэр галбир сайтай морь);
4. [шилжсэн] Аман доторх зай: амны хайрцаг (аман доторх зай); *амны хайрцаг сайтай (хэлж ярихдаа гаргуун, уран дэлгэрэнгүй...
модон хайрцаг модоор хийсэн жижгэвтэр дөрвөлжин сав
сонгуулийн хайрцаг сонгуулийн хуудсаа бөглөсний дараа хийх битүүмжилсэн сав
үйлийн хайрцаг зүү утас хийх жижгэвтэр дөрвөлжин сав
хүхээ хайрцаг бууны хүхээ
шуудангийн хайрцаг захиалсан сонин хэвлэл болон ирсэн захидал зэргийг хийдэг сав
чүдэнзний хайрцаг чүдэнз агуулах сав
хайрцаг сав а. Юм агуулах зүйл; б. яриа Шарилын авдар, авс
хайрцаг тамхи нэг хайрцагт савласан тамхи
хайрцаг чүдэнз нэг хайрцагт багтаасан чүдэнз
хайрцаг сайтай морь хэлбэр галбир сайтай морь
амны хайрцаг аман доторх зай
амны хайрцаг сайтай хэлж ярихдаа гаргуун, уран цэцэн