ХАЙРУУЛ I

1. Халааж юм хайрахад зориулсан зүйл - Тэгэхлээр нь халуун хайруулаар цоргисон юм. Ч.Лувсанжав. Дамдины бага хүү., хайруул төмөр (юм халааж улайтгах төмөр);


2. Хүнсний зүйлийг шарж хуурахад зориулсан тэгш ёроолтой нэг зүйл тогоо: хайруулын таваг (юм хайрах, шарах таваг).

хайруул төмөр юм халааж улайтгах төмөр
хайруулын таваг юм хайрах, шарах таваг
Ижил үг:

ХАЙРУУЛ II