ХАЙРУУЛ II

1. Гутал шаахай ширэх хутга мэт багаж;


2. Арьс шир, эсгий цаас зэргийн өө сэв засах багаж.

Ижил үг:

ХАЙРУУЛ I