ХАЙРТ II

Хайр чулуу бүхий: хайрт даланлаг (хайрга чулуугаар барьсан даланлаг).

Ижил үг:

ХАЙРТ I