ХАЙРТАЙ I

Хайрын сэтгэл ихтэй: хайртай охин (ихэд хайрладаг охин) - Хайртай хайртай гэв чиг хайчаар дэлгэрэнгүй.... Т.Галсан. Өнөр хүний зүрх.

Ижил үг:

ХАЙРТАЙ II