ХАЙРТ I

Янаг, дотно: хайрт амраг (янаг амраг) - Хайрт хүүхний минь үнэр ханхлав.дэлгэрэнгүй...., хайрт анд (дотнын анд).

хайрт амраг янаг амраг
хайрт анд дотнын анд
Ижил үг:

ХАЙРТ II