ЖАА VI
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Жижиг, жижигхэн, бага, жоохон, жаал: жаа хүүхэд (жаахан хүүхэд), жаа хүү (жаал хүү);


2. Бага зэрэг, жаал зугаа, бага сага, жаал жуул - Жаа өвс хадлаа. Г.Гантогтох. Буриад аялгууны дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЖАА I

ЖАА II

ЖАА III

ЖАА IV

ЖАА V