ЖАРВАГАЙ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Хуумгай, өнгөцхөн, хуудуутай: жарвагай хүн (хуумгай хүн).